باشگاه فرهنگ و هنر ابن سینا

پرتال / فرهنگی

باشگاه فرهنگ و هنر ابن سینا با بهره گیری از ایده باشگاه مخاطبان فرهنگسرای منحل شده مجازی توسعه یافت. هدف این پایگاه ارائه خدمات فرهنگی به مخاطبان فرهنگسرای ابن سینا در کنار تحلیل رفتار و نظر سنجی از آنان است

دیدن سایت