عکس عاشورایی کیش

مسابقه / فرهنگی

مسابقه عکس عاشورایی کیش به همت سازمان منطقه آزاد کیش در فاصله زمانی عاشوا تا انتهای ماه صفر سال 93 برگزار شد
در این پایگاه بالغ بر 11 گیگابایت عکس و بیش از 6 هزار اثر دریافت شد

دیدن سایت